Porculan PT0108 10kg

 • Brand:

  Tapiker

 • Kategorija:

  Gline

 • Kataloški broj:

  3x31044xPT010B

 • Dostupnost:

  Raspoloživo

Cijena

231,55 kn

Cijena je izražena sa poreznom stopom od 25.00%

Količina:

Recenzija:

0 review icon
Izrazito bijeli i fini porculan za modeliranje ili utiskivanje u kalupe (kvečanje) u pakiranju od 10kg. Tvz. mekani porculan zbog relativno niske temperature paljenja za porculan. Koristi se izradu tankih i finih uporabnih ili dekorativnih predmeta.

Izrazito bijeli i fini porculan za modeliranje ili utiskivanje u kalupe (kvečanje) u pakiranju od 10kg. Tzv. mekani porculan zbog relativno niske temperature paljenja za porculan. Koristi se izradu tankih i finih uporabnih ili dekorativnih predmeta.

NAPOMENA: dostava svakog pojedinačnog paketa porculana od 10kg je 35,00kn plus 20,00kn po paketu doplata na težinu, što iznosi 55,00kn. Molimo cijenjene kupce da za svaki paketa pošalju pojedinačnu narudžbu.

TEHNIČKA KARTICA - PORCULAN PT 0108


Boja: bijela

Temperatura paljenja: SK 7 1220°C

Atmosfera: oksidirajuća

OPČE KARAKTERISTIKE:

Niže navedeni podaci čisto su indikativni a ne ugovorni. Tvrtka KPCL pridržava pravo izmjene ovih obavijesti bez prethodne najave.

Isporučuje se kao:

-filterski talog, vlažnost...................................................................... 22-25%

-masa čvrstoće za valjanje ................................................................ 22-23%

čvrstoće za modeliranje .................................................................... 24-25%

Temperatura prvog paljenja u oksidirajućoj atmosferi: SK 07a/06a 950-980°C

Glaziranje: glazure iz palete proizvoda KPCL

Karakteristike mase:

-ostatak na situ od 63 mikrona .......................................................... <1,2%

-srednji promjer D 50% = 7,5 mikrona (MALVERN MASTERSIZER S)

-kemijska analiza u %

SiO2................. 59,5 TiO2............. 0,06 Na2O ............. 1,41

Al2O3.............. 25,8 K2O.............. 3,06 MgO ............... 0,73

Fe2O3.............. 0,45 CaO............... 1,09

Gubitak u paljenju ............................7,90

Otpornost na savijanje: nepaljeno suho.............................................. 3,0Mpa

paljeno (bez glazure) ....................................................................... 85 Mpa

Skupljanje kalupa za paljenje ........................................................... 12,5%
-7
Koeficijent rastezanja od 20 do 500 °C (x 10 ) ..................................... 56

Apsorpcija vode: u prvom paljenju bez glazure ..................................... 25%

na spaljenom .......................................................... 0%

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Niže navedena specifikacija određena je i garantirana prema postupcima koji su na snazi u tvrtki KPCL.

postupak
-skupljanje suhe mase u paljenju ........................................... 9,5 ± 0,5% PA 09

-razlika taljivosti mase i standardnog uzorka ........................... < 7 mm PA 15

-vizualni izgled mase nakon paljenja: PA 11B

identičan standardnom uzorku