Usluga paljenja gline u peći

Našu uslugu paljenja možete koristiti i za manje količine proizvoda, a iznos koji ćete platiti za paljenje Vaših predmeta ovisi o veličini prostora koji će zauzeti unutar peći. Tako u ponudi ove usluge imamo:

 

Našu uslugu paljenja možete koristiti i za manje količine proizvoda, a iznos koji ćete platiti za paljenje Vaših predmeta ovisi o veličini prostora koji će zauzeti unutar peći. Tako u ponudi ove usluge imamo:

 

Cca  prostor/volumen

1. paljenje cijele peći                          50 x 60 x 70 cm/210l

2. paljenje ⅔ peći                                50 x 60 x 48 cm/140l

3. paljenje ⅓ peći                                50 x 60 x 23 cm/70l

 
          
Preporuča se iz usluge raditi samo biskvitno paljenje gline s obzirom da je kod toga najmanja mogućnost oštećenja proizvoda. Međutim, ovisno o Vašoj želji ili potrebi, možemo paliti i Vaše glazirane proizvode. Ako predmete glazirate u Vašem radnom prostoru i potom transportirate do mjesta paljenja, morate paziti da Vam se predmeti što manje dodiruju i da nemaju mogućnost struganja po bilo čemu, kako se osjetljivi sloj sirove glazure na proizvodu ne bi oštetio.