Mirror effect kit

Mirror effect kit je set sa ljepilom u olovci i sa srebrnim i zlatnim listićima. Nacrtajte crtež i pričekajte dok se ljepilo osuši na dodir. Postavite Mirror effect foliju na crtež sa Mirror stranom prema dolje. Kada stavite foliju preko ljepila treba ju

Mirror effect kit je set sa ljepilom u olovci i sa srebrnim i zlatnim listićima. Nacrtajte crtež i pričekajte dok se ljepilo osuši na dodir. Postavite Mirror effect foliju na crtež sa Mirror stranom prema dolje. Kada stavite foliju preko ljepila treba ju zagladiti sa krutim predmetom, te maknuti mirror effec foliju. Ponoviti postupak ako je potrebno.